Meer zelfvertrouwen
en regie over je eigen leven

Dramatherapie
leren door te doen

Dramatherapie: therapie voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar

Aanmelden

Wat is
dramatherapie?

 

Dramatherapie is een behandelvorm van creatieve therapie die zich richt op hulp bij psychische, sociale en emotionele problemen. Soms loop je in het dagelijkse leven tegen bepaalde moeilijkheden aan. Je weet niet precies wat je ermee moet. Vind je het stom, lastig of spannend om erover te praten? Misschien snap je zelf ook niet goed waarom je je zo gedraagt of voelt.

 

Bij dramatherapie gaan we niet de hele tijd praten, maar vooral dingen doen, beleven en ervaren. Drama betekent in het Grieks gewoon Doen! Wat gebeurt er, wat doe je, en wat zou je anders willen? En wat je dan anders zou willen en hoe je dat doet.

 

We maken gebruik van allerlei technieken uit de theater en toneelwereld. Zoals: oefeningen, rollenspel, werken en zoeken van materialen, verhalen bedenken en met teksten en decors bezig zijn. Zo gaan we al pratend en spelend aan de slag met de problemen die je thuis, op school of in je vrije tijd hebt.

Dramatherapeut Rosalie van Epen, dramatherapie, vaktherapie, Naarden, Bussum, Huizen, Laren, Blaricum, Hilversum, Amsterdam, Utrecht, het gooi

Even voorstellen

 

Rosalie van Epen
Dramatherapeut

 

Jarenlang heb ik bij een grote GGZ-instelling gewerkt als dramatherapeut. Ik heb mij als zelfstandig, gecertificeerd en geregistreerd dramatherapeut gevestigd, binnen een praktijk in Naarden-Bussum, het Gooi, om op een laagdrempelige en concrete manier met de cliënt aan de hulpvraag te werken. Op maat en speels ga ik samen met het kind of de jongere op onderzoek uit. We verkennen waar hun mogelijkheden liggen en hoe ze deze inzetten om weer zelfvertrouwen en regie te krijgen over hun eigen leven. Dit in contact met zichzelf én met anderen.

 

De sleutel is dat ik werk vanuit de beleveniswereld van het kind met de kracht van het spel. Dit ondersteunt bij meer zelfvertrouwen en beter in je vel zitten. Kinderen en jongeren krijgen zo meer inzicht in eigen kunnen en leren op een andere manier met problemen om te gaan.

Bij dramatherapie gaan we niet de hele tijd praten, maar vooral dingen doen, beleven en ervaren.

Wat gaan we doen?

 

Dramatherapie is een ervaringsgerichte therapievorm. Dat wil vooral zeggen dat je in actie komt. Je gaat dingen doen. En soms ’doen alsof’. Bij dramatherapie kan je op een veilige en leuke manier experimenteren met gedachten, gevoelens en gedrag. Je krijgt de gelegenheid nieuwe ervaringen op te doen.

Dramatherapie, therapie voor kinderen, jongeren en jeugd tussen de 6 en 18 jaar.

Voor wie en
wat ga je leren?

 

Voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar. Dramatherapie is er voor een individu, voor tweetallen, of groepen leeftijdgenoten. Over het algemeen vinden dramatherapiesessies eens per week gedurende één uur plaats.

  • Gevoelens uiten en beheersen
  • Kijken naar eigen gedrag
  • Omgaan met ‘negatieve’ gedachten
  • Beter communiceren
  • Samenwerken
  • Beter omgaan met feedback/kritiek
  • Jezelf beter kennen en begrijpen
  • Je inleven in anderen
  • Jezelf weerbaarder maken
  • Zelfvertrouwen krijgen

Evaluatie

 

Na ongeveer 6 tot 12 bijeenkomsten kijken we samen wat de dramatherapie voor jou heeft opgeleverd. Dit bespreek ik met jou en vervolgens met je ouders/verzorgers.

Aanmelden

Wat gebeurt er, wat doe je, en wat zou je anders willen doen?

Voorbeelden uit de praktijk

Dramatherapie, therapie, hulp bij autisme, Naarden, Bussum, Huizen, Laren, Blaricum, Hilversum, het gooi
Dramatherapie, therapie, hulp bij sombere gedachten en sociaal gedrag, Naarden, Bussum, Huizen, Laren, Blaricum, Hilversum, het gooi
Dramatherapie, therapie, hulp bij angststoornis en negatieve gedachten, Naarden, Bussum, Huizen, Laren, Blaricum, Hilversum, het gooi

Thomas (13)

“Ik voel me boos en heb vaak woedeaanvallen. Ik ben soms heel bazig, druk mijn zin door en wil dan gelijk hebben. Andere kinderen schrikken daarvan. Hoe kan ik hier beter mee omgaan en hoe kan ik mezelf beter snappen?”

 

Thomas heeft autisme en veel last van woede-uitbarstingen. Hij kon van het minste of geringste heel boos worden. Hierdoor had hij onder andere sociale aanpassingsproblemen. In de therapiesessies onderzoekt Thomas in een veilige omgeving zijn gedrag en leert dat er ook andere reacties mogelijk zijn. Het oefenen met boosheid in een vertrouwde omgeving geeft Thomas inzicht en leert hem op een andere manier te reageren.

 

Thomas: “Dramatherapie heeft mij een soort eigen gebruiksaanwijzing gegeven. Door het naspelen en bespreken van moeilijke momenten kan ik nu op school en thuis beter met de lastige situaties omgaan. Ik snap mezelf beter en heb geleerd dat ik ook anders kan reageren. Ik heb weer contact met mijn klasgenoten. Zij begrijpen mij en andersom ik hen ook. Hierdoor heb ik meer zelfvertrouwen gekregen. Een zware woedeaanval is lang geleden en ik heb inmiddels een paar leuke vrienden.”

Cato (16)

“Ik ben boos en verdrietig over de nare dingen van vroeger. Niemand snapte wat er met mij was gebeurd. Ik wist ook niet hoe ik hierover moest vertellen. Ik durf bijna helemaal geen contact meer te maken met anderen of naar school.”

 

Ieder kind heeft wel eens verdrietige en neerslachtige gedachten. Bij Cato nam de somberheid de overhand. Het was voor haar moeilijk hierover te praten en om dit zelfstandig om te buigen. Dat had een negatief effect op haar sociale gedrag en functioneren in het algemeen. Dramatherapie biedt een beschermde omgeving waar al deze gedachten en gevoelens aan de orde mogen komen in specifieke probleemsituaties. We oefenen op een rustige manier met het aanleren van ander meer positief en effectief gedrag.

 

Cato: “Ik heb heel veel aan de dramatherapie. Tijdens de afspraken bedenk ik en oefenen we de oplossingen voor situaties die ik moeilijk vond. Dat hoeft dan helemaal niet alleen maar met woorden, ik kan het ook laten zien met spullen of in een spel. Ik heb mezelf eigenlijk een beetje opnieuw leren kennen en dat wat vroeger is gebeurd een plaats kunnen geven. Omdat we allerlei situaties al nagespeeld en voorgespeeld hebben lukt het nu ook beter thuis, op school en tijdens sporten sterker in mijn schoenen te staan. Ik geef meer mijn mening en durf vaker om hulp te vragen.”

Isa (10)

“Ik ben vaak bang en onzeker. Helemaal in de klas als ik wat moet zeggen. Ik vind dat eng en denk dat andere kinderen me stom vinden. Daarom zeg ik eigenlijk nooit iets en doe ik maar wat de groep doet.”

 

Therapeuten noemen de verzameling van problemen die Isa ervaart samen een angststoornis. Ze had negatieve gedachten en gedroeg zich daardoor teruggetrokken. Isa zat in een neerwaartse spiraal. Ze blijkt het wel heel leuk te vinden om bezig te zijn met creatieve dingen en in toneelspelen een uitlaatklep te vinden. In de dramatherapiesessies is dat de methode om nieuw gedrag te oefenen. Zo leerde Isa aan om dingen zelfstandig te doen en zeggen. Hierdoor is de vicieuze cirkel doorbroken.

 

Isa: “Ik vind het heel fijn om dramatherapie te doen. Ik hoef niet de hele tijd te praten maar mag gewoon bezig zijn met verkleden en spelen. Daardoor kan ik beter mezelf zijn. We hebben ook in een spel geoefend met dingen durven, zeggen en doen. Daardoor kan ik nu eerder voor mezelf opkomen en weet ik wat ik kan doen met vervelende gedachten. Hierdoor voel ik me veel zekerder over mezelf.”

Tarieven en vergoedingen

 

 

Per individuele therapiesessie (60 min.):  € 85,-

Oudergesprek: € 85,-

Telefonisch consult (per 15 min.):  € 15,-

 

 

Zorgverzekeraars die de FVB en/of NFG erkennen, bieden (gedeeltelijke) vergoeding voor dramatherapie vanuit het aanvullende pakket. Check dus goed je polis-voorwaarden of je voor vergoeding ‘vaktherapie drama’ in aanmerking komt. Een actueel overzicht van zorgverzekeraars en vergoedingen staat op www.zorgwijzer.nl

Aanmelden

of stel je vraag

 

Aanmelden voor dramatherapie of meer informatie aanvragen is mogelijk via een email. Wegens het geven van therapie ben ik niet altijd in de gelegenheid om mijn telefoon te beantwoorden.

 

Na aanmelding via de mail neem ik spoedig contact op en plannen we een afspraak of beantwoord ik je vraag.

 

 

Wat zou ik bij aanmelding al graag van je willen weten:

 

Naam ouder / verzorger

 

• Emailadres

 

 

• Naam kind

 

• Leeftijd kind

 

• Adres

 

• Postcode en Woonplaats

 

• Telefoonnummer

 

 

• Stel je (hulp)vraag met eventuele aanvullende informatie

 

 

 

*P.S. kopieer de tekst hierboven en plak het in de email.

Email

Geregistreerd vaktherapeut en lid van de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen), de NVDT (Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie) en de SRVB (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen) onder registratienummer 4401. Mede registerlid en aangesloten bij de NFG, Creatief Therapeut - Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk, onder registratienummer 8614. Dramatherapeut Rosalie van Epen voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg WKKGZ. En gecertificeerd, geregistreerd door de stichting RBCZ, de overkoepelende organisatie voor beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) onder registratienummer 171275R

 

Dramatherapeut Rosalie van Epen is zelfstandig werkzaam binnen Praktijk & Co, gericht op kinderen en jongeren met leer- en/of ontwikkelingsproblemen, te Naarden, het Gooi. Eenvoudig bereikbaar vanuit Bussum, Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren en gelegen aan de uitvalswegen Almere, Amsterdam en Utrecht.

 

Algemene voorwaardenPrivacy document - NIBIG Geschilleninstantie

 

Drama- en vaktherapeut Rosalie van Epen is aangesloten bij de FVB - Federatie Vaktherapeutische Beroepen
Drama- en vaktherapeut Rosalie van Epen is aangesloten bij de NFG - Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Drama- en vaktherapeut Rosalie van Epen is geregistreerd bij stichting RBCZ.

Dramatherapeut

Rosalie van Epen

Comeniuslaan 10

1412 GP Naarden

06-26 414 916

info@rosalievanepen.nl

KVK 66472326 | © Dramatherapeut Rosalie van Epen 2024

Ontwerp en webdesign Designkwartier

Dramatherapeut Rosalie van Epen, dramatherapie, vaktherapie, Naarden, Bussum, Huizen, Laren, Blaricum, Hilversum, Amsterdam, Utrecht, het gooi
Dramatherapie, therapie voor kinderen, jongeren en jeugd tussen de 6 en 18 jaar.
Dramatherapie, therapie, hulp bij autisme, Naarden, Bussum, Huizen, Laren, Blaricum, Hilversum, het gooi
Dramatherapie, therapie, hulp bij sombere gedachten en sociaal gedrag, Naarden, Bussum, Huizen, Laren, Blaricum, Hilversum, het gooi
Dramatherapie, therapie, hulp bij angststoornis en negatieve gedachten, Naarden, Bussum, Huizen, Laren, Blaricum, Hilversum, het gooi

-

Drama- en vaktherapeut Rosalie van Epen is aangesloten bij de FVB - Federatie Vaktherapeutische Beroepen
Drama- en vaktherapeut Rosalie van Epen is geregistreerd bij stichting RBCZ.
Dramatherapeut Rosalie van Epen, dramatherapie, Bussum, Huizen, Laren, Blaricum, Naarden, Hilversum, het gooi

Dramatherapie
leren door te doen

 

Dramatherapie: therapie voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar.

Dramatherapeut Rosalie van Epen, dramatherapie, vaktherapie, Naarden, Bussum, Huizen, Laren, Blaricum, Hilversum, Amsterdam, Utrecht, het gooi
Dramatherapie, therapie voor kinderen, jongeren en jeugd tussen de 6 en 18 jaar.

Tarieven en vergoedingen

 

 

Per individuele therapiesessie (60 min.):  € 85,-

Oudergesprek: € 85,-

Telefonisch consult (per 15 min.):  € 15,-

 

 

Zorgverzekeraars die de FVB en/of NFG erkennen, bieden (gedeeltelijke) vergoeding voor dramatherapie vanuit het aanvullende pakket. Check dus goed je polis-voorwaarden of je voor vergoeding ‘vaktherapie drama’ in aanmerking komt. Een actueel overzicht van zorgverzekeraars en vergoedingen staat op www.zorgwijzer.nl

Geregistreerd vaktherapeut en lid van de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen), de NVDT (Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie) en de SRVB (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen) onder registratienummer 4401. Mede registerlid en aangesloten bij de NFG, Creatief Therapeut - Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk, onder registratienummer 8614. Dramatherapeut Rosalie van Epen voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg WKKGZ. En gecertificeerd, geregistreerd door de stichting RBCZ, de overkoepelende organisatie voor beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) onder registratienummer 171275R

 

Dramatherapeut Rosalie van Epen is zelfstandig werkzaam binnen Praktijk & Co, gericht op kinderen en jongeren met leer- en/of ontwikkelingsproblemen, te Naarden, het Gooi. Eenvoudig bereikbaar vanuit Bussum, Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren en gelegen aan de uitvalswegen Almere, Amsterdam en Utrecht.

 

Algemene voorwaarden - Privacy document - NIBIG Geschilleninstantie

Drama- en vaktherapeut Rosalie van Epen is aangesloten bij de FVB - Federatie Vaktherapeutische Beroepen
Drama- en vaktherapeut Rosalie van Epen is aangesloten bij de NFG - Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Drama- en vaktherapeut Rosalie van Epen is geregistreerd bij stichting RBCZ.

Dramatherapeut

Rosalie van Epen

06-26 414 916

info@rosalievanepen.nl

Comeniuslaan 10

1412 GP Naarden